รับผลิต CD, ผลิต DVD ราคาถูก

รับผลิต CD, ผลิต DVD

เรารับผลิตแผ่น CD, ผลิตแผ่น DVD ราคาถูกสุด ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิต สั่ง 1 แผ่นเราก็ผลิตได้ ทำให้ท่านได้รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ยินดีรับงานด่วนสุด

สั่งผลิต CD ติดต่อบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด
โทร. 08-4333-4333, 08-4000-0017, 08-5320-0099, 0-2930-4863
เว็บไซต์ www.copycddvd.com

ผลิต CD

แบบไรท์และสกรีนแผ่น CD ด้วยระบบ Inkjet (CD Duplication) ไม่มีขั้นต่ำในการผลิตต่อมาสเตอร์ คุณสามารถสั่งผลิตกี่แผ่นก็ได้ แต่หากเป็นแบบปั๊ม CD (CD Replication) เรารับปั๊ม CD ตั้งแต่ 500 แผ่นขึ้นไป สกรีนหน้าแผ่นด้วยระบบ Off-Set พิเศษเมื่อสั่งปั๊ม CD จำนวน 3,000 แผ่นขึ้นไป ฟรีค่า Stamper (สั่งต่ำกว่า 3,000 แผ่น คิดค่า Stamper 2,000 บาท)

ผลิต DVD

แบบไรท์และสกรีนแผ่น DVD ด้วยระบบ Inkjet (DVD Duplication) ไม่มีขั้นต่ำในการผลิตต่อมาสเตอร์ คุณสามารถสั่งผลิตกี่แผ่นก็ได้ แต่หากเป็นแบบปั๊ม DVD (DVD Replication) ทั้ง DVD5 (4.7 GB) และ DVD9 (8.5 GB)ตั้งแต่ 500 แผ่นขึ้นไป พร้อมทั้งสกรีนหน้าแผ่นด้วยระบบ Off-Set พิเศษเมื่อสั่งปั๊ม DVD5 (4.7 GB) จำนวน 3,000 แผ่นขึ้นไป ฟรีค่า Stamper (สั่งปั๊ม DVD5 ต่ำกว่า 3,000 แผ่น คิดค่า Stamper 5,000 บาท) หรือจะปั๊ม DVD9 (8.5 GB) จำนวน 3,000 แผ่นขึ้นไปฟรีค่า Stamper (สั่งปั๊ม DVD9 ต่ำกว่า 3,000 แผ่นคิดค่า Stamper 10,000 บาท)

สั่งผลิต CD และผลิต DVD ติดต่อบริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด
โทร. 08-4333-4333, 08-4000-0017, 08-5320-0099, 0-2933-4863
เว็บไซต์ www.copycddvd.com