การเคลมสินค้า

เรารับประกันสินค้าทุกชิ้นที่เราจัดจำหน่ายไป

หากมีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในระยะเวลารับประกัน หรือสิ้นสุดระยะเวลารับประกันไปแล้ว หรือทำใบรับประกันหาย เรายังรับซ่อมสินค้าอยู่ การเคลมสินค้า โปรดติดต่อเรา โทร. 081-554-5521

กรณีสินค้าชิ้นเล็กกรุณาส่งเคลมมาตามที่อยู่ด้านล่าง:
ร้าน ไชยชนะ (เคลมสินค้า)
198 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
**กรุณาใส่ชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ และอาการที่เสียมาพร้อมกับสินค้าด้วย

กรณีสินค้ามีชิ้นใหญ่และลูกค้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล:
สินค้าชิ้นใหญ่ กรุณานำส่งเคลมที่
บริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด | แผนที่
2521/14 ซ.ลาดพร้าว 79-81 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
**หากไม่สามารถมาส่งได้ โปรดติดต่อประสานงานกับเราที่เบอร์ 081-554-5521 เรามีบริการไปรับสินค้ามาซ่อม

กรณีสินค้าชิ้นใหญ่และลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด:
สินค้าชิ้นใหญ่ ลูกค้าสามารถจัดส่งได้ผ่านขนส่งพัสดุภัณฑ์ไทย
ดูที่สาขาของขนส่งพัสดุภัณฑ์ไทยได้ที่เว็บไซต์: Thaiparcels.com
จัดส่งมายังที่อยู่
ร้าน ไชยชนะ (เคลมสินค้า)
198 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 081-554-5521, 039-311-961

เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับประกันสินค้า:

 1. เรารับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้าและบริการซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปี (ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์)
 2. เราจะรับประกันสินค้าเกี่ยวกับความชำรุดหรือบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิตและใช้งานตามปกติ
 3. เราขอรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง เมื่อท่านนำสินค้าพร้อมใบรับประกัน ซึ่งในใบรับประกันต้องไม่มีรอยลบ, ขีดฆ่า เรื่องวันที่รับประกัน และใบรับประกันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยนำมาซ่อมได้ที่จุดรับของ (Droppoint) ของเรา
 4. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้อย่างผิดวิธี หรือนำสินค้าไปใช้โดยไม่เหมาะสมกับขนาดหรือกำลังในการใช้งาน
 5. เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่ซ่อมด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากการเรา (กรณีต้องการซ่อมด้วยตนเองกรุณาประสานงานกับทางเราก่อน)
 6. เรารับประกันเฉพาะการใช้งานตามปกติ ไม่รวมถึงการสึกหรอของอะไหล่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่มีการใช้งานตามระยะเวลา
 7. เมื่อท่านนำสินค้าเข้ารับบริการ ต้องนำบัตรรับประกันมาแสดงให้แก่ทางเราในทุกครั้งที่เข้ารับการบริการ
 8. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 9. กรณีพิเศษ (ตกลงแบบ Case by case) มีผลเฉพาะกับบุคคลธรรมดาเท่านั้น สำหรับสินค้าที่เสียหายจากการผลิตไม่ได้มาตรฐาน และกระทบกับรายได้ของลูกค้า โดยหากลูกค้ามีรายได้จากการขายสินค้าเกินกว่าปีละ 1,800,000 บาท เรายินดีช่วยเหลือค่าใช้จ่ายพิเศษในการเคลมสินค้า หากสินค้าผิดปกติหรือเสียหายจากการบกพร่องจากการผลิต เรายินดีช่วยค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท โดยเราขอหลักฐานแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) ชื่อผู้รับต้องตรงกับแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) เท่านั้น โดยรบกวนให้ลูกค้าทำสำเนาส่งมาพร้อมกับสินค้าที่เสียหาย และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามแต่ละเคสไป โดยมีหลักกว้างๆ คือ หากเป็นสินค้าชิ้นสำคัญ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของลูกค้าเกินกว่า 80% เราจะยินดีที่จะชดเชยส่วนนี้ให้กับลูกค้า

ระยะเวลาในการเคลม:

 1. การส่งเคลมกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ประมาณ 20 ถึง 45 วัน แล้วแต่บริษัท
 2. ร้านไชยชนะ ดำเนินการซ่อม แก้ไขเอง ประมาณ 3 ถึง 5 วัน

การนำสินค้ามาซ่อมและการส่งกลับคืน:

 1. ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการการซ่อมตามจุดรับของ (Droppoint) ของเราด้วยตนเอง
 2. กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ลูกค้าสามารถจัดส่งของผ่านขนส่ง (ต้องประสานงานกับทางเราก่อน) หรือจัดส่งของผ่านไปรษณีย์ไทยได้ (ต้องแพ๊คสินค้าอย่างดี หากมีการเสียหายจากการจัดส่งเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เสียหาย)
 3. การส่งสินค้ากลับกรณีลูกค้าไม่สามารถมารับของที่จุดรับของเราด้วยตนเอง เราจะบริการจัดส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

ก่อนส่งเคลม กรุณาติดต่อมาที่เราก่อน โทร. 081-554-5521