หม้อก๋วยเตี๋ยว ปลอดสารตะกั่ว

หม้อก๋วยเตี๋ยว ปลอดสารตะกั่ว หม้อก๋วยเตี๋ยว สแตนเลส แบบปลอดสารตะกั่ว ตราม้าลาย (Zebra Shop) และตรานกนางนวล (Seagull) ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรองปลอดสารตะกั่วทุกใบ ผลิตด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูปทั้งใบ ถ้าเป็นรุ่นมีช่องจะเชื่อมแผงกั้นด้วยแสงเลเซอร์ ทนทาน ไร้รอยรั่ว ปลอดภัยจากสารดีบุกและสารตะกั่ว 100% ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรอง โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับหม้อก๋วยเตี๋ยวทั้ง 2 แบรนด์นี้ ผลิตด้วยวิธีการที่ทันสมัย จะดีกว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวจา…