Turn off “Notifications” from @chaichana

การปิดการแจ้งเตือน Line ของร้านไชยชนะ

สำหรับผู้ที่แอด Line @chaichana (Chaichana) เป็นเพื่อน หากท่านอยากจะรับข่าวสารทางด้านโปรโมชั่นจากทางร้านเราอยู่ แต่ไม่ต้องการให้มีเสียง หรือให้แอพ Line แจ้ง Notifications ไปหาท่าน ท่านสามารถทำได้โดยการ กดคำว่า Notifications Off เฉพาะ Line ของเรา โดยกดจากห้อง Chat เมื่อปิดการแจ้งเตือน จะมีรูปลำโพงแบบปิดเสียง (mute) ขึ้นอยู่ข้าง Line ชื่อร้านเรา การปิดเสียงแบบนี้มีผลเฉพาะ Line ที่ได้รับจากเราเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อ Line อื่นๆ ของท่าน

ท่านสามารถปิดการแจ้งเตือนโดยการเข้าไปที่ห้อง Chats แล้วเลือกชื่อ Chaichana จากนั้นทำการปิดตามรูปด้านล่าง

ใน Android ทุกรุ่น (Samsung, Sony, Oppo, Vivo, Huawei และอื่นๆ)

Android

ใน iOS (iPhone, iPad)

iOS

ใน Windows Mobile (Windows Phone 7, Windows Phone 8.1, Windows Mobile 10)

Windows-Mobile