เตาซาลามานเดอร์ (Salamander Grill)

เปิด-ปิดแก๊สแยกอิสระในแต่ละหัวด้านบนเตาเป็นหัวแก๊สแบบอินฟราเรด เตาซาลามานเดอร์ (Salamander Grill) เตาซาลามานเดอร์ นั้นดั้งเดิมนั้นมีทั้งแบบแก๊สและแบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะใช้ในลักษณะ Outdoor หรือในครัวของร้านอาหารเป็นหลัก เตาลักษณะนี้จะนำส่วนที่ให้ความร้อนนั้นอยู่บนหัวเตา ทำให้การย่างของนั้นทำได้ง่าย โดยการใส่ลงไปในเตา ของที่เราย่างจะได้รับความร้อนจากหัวเตา เมื่อย่างแล้วมีเศษอาหาร หรือ น้ำมันจากเนื้อย่าง เศษอาหารหรือน้ำมันเหล่านี้จะตกลงไปในถาดด้านล่างของเตา ทำให้ไม่เกิดไฟลุกขึ้นมา และย…